Přípravný kurz na předpoklady ke studiu - výtvarná výchova


Otevírané kurzy:


Přípravný kurz na předpoklady ke studiu - výtvarná výchova
Organizace: GySOŠPg Čáslav

Datum zahájení: Leden 2020 (konkrétní datum bude upřesněno)
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 800 Kč
Poznámka: Skupiny max. po 8 žácích.

Výtvarná škola
Čas:
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 6
Probíraná témata: Obsah kurzu: Kurz se zaměřuje na základy kresby jednoduchých předmětů, pochopení principů kompozice, proporcí a prespektivy

  1. úvod do principů výtvarného myšlení, základy kompozice
  2. ověření kompozičních řešení
  3. zkoumání proporcí předmětů na konkrétních příkladech
  4. modelace předmětu dle předlohy
  5. zásady stínování, modelace v praxi
  6. perspektivní řešení, shrnutí


Do kurzu se není možné registrovat. Kurz buď proběhl nebo nebyl otevřen kvůli nedostatečnému počtu uchazečů.