Přípravný kurz pro studium na osmiletém gymnáziu


Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.

Český jazyk

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika

Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Otevírané kurzy:


Přípravný kurz pro osmiletá gymnázia
Organizace: GySOŠPg Čáslav

Datum zahájení: 18. 2. 2020
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 800 Kč

Český jazyk
Čas: 16:05 - 16:50
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Čas: 15:15 - 16:00
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy


Do kurzu se není možné registrovat. Kurz buď proběhl nebo nebyl otevřen kvůli nedostatečnému počtu uchazečů.
Přípravný kurz pro osmiletá gymnázia - online
Organizace: GySOŠPg Čáslav

Datum zahájení: únor
Místo konání:
Cena kurzu: 500 Kč
Poznámka: Přípravný kurz probíhá online. Uchazeči dostávají materiály ve specializovaném prostředí. Každá lekce je zakončena testem na ověření dosažených znalostí. Závěrečný test nanečisto si mohou napsat fyzicky ve škole. V případě, že není možné si test napsat fyzicky ve škole, pak stačí oskenovaný test zaslat a my Vám ho opravíme!

Český jazyk
Čas:
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Čas:
Délka lekce: 45 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: obor přirozených čísel (početní operace a vztahy mezi čísly), základní geometrické útvary, jednoduché konstrukce, převody jednotek, obvody a obsahy, geometrie v prostoru, práce se strukturovanými daty, slovní úlohy