Přípravný kurz pro studium na středních školách


Komplexní příprava k jednotným přijímacím zkouškám z matematiky a českého jazyka na střední školy a čtyřletá gymnázia. Kurz je koncipován tak, aby si uchazeč o studim:

  • Zopakoval učivo v rozsahu požadavků jednotných přijímacích zkoušek.
  • Procvičil typové úlohy, které se vyskytují v testech.
  • Vyzkoušel si netradiční úlohy.
  • Setkal se s vyučujícími školy.
  • Vyzkoušel si přijímaci zkoušky nanečisto.

  • V případě nepříznivého vývoje pandemie přechází kurz na online formu pomocí webinářů, kde mohou uchazeči komunikovat s lektory přímo.

Otevírané kurzy:


Přípravný kurz pro střední školy
Organizace: GySOŠPg Čáslav

Datum zahájení: 27. 2. 2021 od 8:30
Místo konání: Prostory Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické, Čáslav
Cena kurzu: 1600 Kč

Český jazyk
Čas: 8:00 - 9:30
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Čas: 9:45 - 11:15
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.


Do kurzu se není možné registrovat. Kurz buď proběhl nebo nebyl otevřen kvůli nedostatečnému počtu uchazečů.
Přípravný kurz pro střední školy (online)
Organizace: Zvládnu to

Datum zahájení: 27. 2. 2021 od 8:30
Místo konání: Online
Cena kurzu: 1600 Kč
Poznámka: Celý kurz probíhá v online prostředí pomocí webinářů. Můžete se tak vzdělávat z pohodlí svého domova. V průběhu online přenosu můžete danému lektorovi klást otázky, reagovat na výuku a přispívat do diskuze.

Český jazyk
Čas: Bude upřesněno
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: slovní druhy (opakování), podstatná jména (vyjmenovaná slova), slovesa (shoda podmětu s přísudkem), přídavná jména, zájmena, číslovky, větné členy, věta a souvětí

Matematika
Čas: Bude upřesněno
Délka lekce: 90 minut
Počet lekcí: 7
Probíraná témata: Číslo a proměnná. Závislosti, vztahy a práce s daty. Geometrie v rovině a prostoru. Nestandardní aplikační úlohy a problémy.